Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVgmG2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TẬP ĐOÀN HOA SEN

Hoa Sen là Tập đoàn số 1 về sản xuất kinh doanh tôn thép ở Việt Nam, chiếm gần 40% thị phần tôn, gần 20% thị phần ống thép trong nước, là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á

  • hZWZmJVgmG2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVvbp5tb7Cx
2017

Company Menu

Why TẬP ĐOÀN HOA SEN?

Từ ngày thành lập, năm đầu tiên (2001) với vốn điều lệ chỉ có 30 tỷ đồng và có 22 cán bộ công nhân viên, đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành một tập đoàn tôn, thép hùng mạnh trong khu vực Đông Nam Á với vốn điều lệ lên đến hơn 1.300 tỷ đồng, khoảng hơn 8.000 cán bộ công nhân viên, trong đó có nhiều cán bộ quản lý có tuổi đời còn rất trẻ, tạo nên sự năng động trong quá trình phát triển vượt bậc của Tập đoàn Hoa Sen. ...see more


Inside review about TẬP ĐOÀN HOA SEN

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWZmJVgmG2Xk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...