Anphabe

Connecting opportunities

Hoa Sen Group

www. hoasengroup.vn
Work in HR? 
Promote Your Company Profile  

  • hZWXlpRnknKcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVvbp5tb7Cx

Company Menu

Why Hoa Sen Group?

Tập đoàn có 05 Công ty con, 02 nhà máy sản xuất do Công ty mẹ quản lý và hơn 164 Chi nhánh trải dài khắp cả nước. Từ ngày thành lập, năm đầu tiên với vốn điều lệ chỉ có 30 tỷ đồng và có 22 cán bộ công nhân viên, đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã có vốn điều lệ lên đến gần 1.008 tỷ đồng, với gần 6000 ... see more   

Inside review about Hoa Sen Group

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...