Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVgmG2WmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TẬP ĐOÀN HOA SEN

Hoa Sen là Tập đoàn số 1 về sản xuất kinh doanh tôn thép ở Việt Nam, chiếm gần 40% thị phần tôn, gần 20% thị phần ống thép trong nước, là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á

  • hZWZmJVgmG2WmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVvbp5tb7Cx
2017

Company Menu

Review

TẬP ĐOÀN HOA SEN Reviews

0.0
0 Reviews
0% recommend to friends

Used to work at TẬP ĐOÀN HOA SEN?

Add Review
hZWZmJVgmG2WmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...